IT Akadémia

     • Overovanie metodík

     • Školský rok: 2019/2020

      Predmet a ročník: Matematika, 5. ročník

      Vyučujúci: Mgr. Róbert Truchan

      Téma: Stavby z kociek a kockové telesá

       

      Predmet a ročník: Matematika, 6. ročník

      Vyučujúci: Mgr. Monika Jakubková

      Téma: Farebná deliteľnosť I.

       

      Predmet a ročník: Matematika, 6. ročník

      Vyučujúci: Mgr. Monika Jakubková

      Téma: Farebná deliteľnosť II.

       

      Predmet a ročník: Informatika, ...

      Vyučujúci: Ing. Marek Palko

      Téma:

      Školský rok 2018/2019

      Predmet a ročník: Matematika, 5. ročník

      Vyučujúci: RNDr. Marta Megyesiová

      Téma: Čo vieme o štatistike

       

      Predmet a ročník: Matematika, 6. ročník

      Vyučujúci: Mgr. Róbert Truchan

      Téma: Ako pracovať s dlhom

       

     • Test bádateľských spôsobilostí

     • Test bádateľských spôsobilostí je pre žiakov dostupný na   https://vzdelavanie.itakademia.sk/   po prihlásení sa zadaním prihlasovacích údajov, po kliknutí na Test bádateľských spôsobilostí ZŠ.

      Vykonali ho naši piataci a šiestaci v školskom roku 2018/2019, lebo práve oni ako prví overovali metodiky z matematiky.

      Predložený test je zameraný na testovanie úrovne rozvoja bádateľských spôsobilostí. 

      Nápoveda:

      Predpoveď je tvrdenie o tom, čo sa stane alebo môže stať v budúcnosti. V predpovedi predpokladáme výsledok javu, na základe známych faktov, závislostí, alebo osobných skúseností.

      Ak pozorujeme správanie sa kúsku železa a kúsku polystyrénu vo vode, predpovede, ktoré vyslovíme môžu byť nasledovné:

      "Kúsok železa po vložení do vody klesne ku dnu.“

      "Kúsok polystyrénu sa do vody čiastočne ponorí.“

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO