IT Akadémia

    • Vzdelávanie pre učiteľov

    • Kontinuálne vzdelávania v školskom roku 2017/2018 aj v školskom roku 2018/2019.

     Miesto: ŠVS Michalovce

     Termín: 2018, 2019

     Programovanie v jazyku Scratch - Megyesiová, Humeníková, Truchanová, Palko, Datgajová, Širáková

     Tvorba testov a učebných podklado k vyučovacej hodine pomocou IKT na ZŠ - Tuchanová, Širáková, Hricová, Dargajová

     Využívanie IKT na 2. stupni ZŠ - Jakubková, Hricová, 

      

     Rozšírujúce štúdium - 2017 - 2020

     Miesto: UPJŠ Košice

     Informatika - Truchan

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO