IT Akadémia

    • Science Lab

    • Patríme medzi 90 základných a stredných škôl Slovenska, ktoré sú vybavené modernými technológiami:

     http://itakademia.sk/zmluvy-it-science-lab/

     IT Science Lab – zoznam učebných pomôcok

     INFORMATIKA

     • Sada jednodoskových počítačov
     • LEGO Mindstorms EV 3
     • Základná súprava LME EV 3 
     • Doplnková súprava LME EV 3
     • Pneumatické systémy 
     • IR ovládač k robotickej stavebnici
     • IR senzor
     • Napájací sieťový adaptér
     • Sada robotických autíčok PROBOT
     • Tablety Lenovo
     • 3D Printer/scanner 
     • Senzorová doska pre Scratch

     FYZIKA, CHÉMIA, GEOGRAFIA, BIOLÓGIA

     • Vozíčkový systém Vernier DTS na štúdium pohybu
     • Interfejsová jednotka  Vernier LabQuest 2 
     • Interfejsová jednotka Vincilab Interface 
     • Laboratórne váhy USB
     • Nerezový teplomer 
     • Senzor CO2 vo vzduchu 
     • Senzor O2 vo vzduchu 
     • Senzor pH 
     • Senzor elektrického prúdu 
     • Senzor sily 
     • Senzor tlaku plynu
     • Senzor svetla
     • Ultrazvukový senzor vzdialenosti
     • Meteostanica
     • Digitálny mikroskop
     • Vreckový USB mikroskop
     • Refraktometer ručný na cukor
     • Preparačná súprava

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO