• Školy pre budúcnosť

    •  

      

     v svojom grantovom programe

     Školy pre budúcnosť

     mi udelila už niekoľkokrát grant za inovatívne metódy a formy práce na vyučovaní

     Školy pre budúcnosť 2012/2013

     Deviataci to vedia

     Nový projekt, v ktorom žiaci 9.B tvorili interaktívne myšlienkové mapy. Pracovali sme s programom xMind.

     Viac informácií a vytvorené myšlienkové mapy sú na stránke projektu:

     http://deviataci.wordpress.com/myslienkove-mapy/

      

     Školy pre budúcnosť 2011/2012

     Všetci spolu si lámeme hlavu

     Projekt, v ktorom žiaci 8.B tvorili osemsmerovky, sudoku, magické štvorce, puzzle, krížovky a iné hlavolamy. Ba dokonca sme sa dostali aj do Wikipédie:

     http://wiki.svsbb.sk/index.php/Matematick%C3%A9_hlavolamy

     Naučili sa obsluhovať niekoľko programov. Okrem Excelu a PowerPointu, pracovali v Hot Potatoes, kartičkovom programe, Jigs@wPuzzle2 a RNA.

     Vytvorili mnoho zaujímavých, zábavných, pekných, ba aj užitočných pomôcok. Môžete si ich pozrieť na stránke: http://hlavolamy.wbl.sk/.

     Tak poďte si s nami "lámať" hlavu.

     Školy pre budúcnosť 2010/2011

     S matematikou do rozprávky

     V ňom sme tvorili s deťmi VII.B triedy matematické rozprávky

     a časť z nich sme zverejnili na website:

     http://rozpravkova-matematika.wbl.sk

     Školy pre budúcnosť 2008/2009

     Meranie s Eratostenom

           V tomto projekte sa žiaci snažili o výpočet obvodu Zeme. Ide o zážitkové učenie a spoluprácu medzi školami dvoch krajín. Výpočet sa dá urobiť pomocou meraní dĺžky tieňa rovnako dlhej tyče v tom istom čase na dvoch rôznych miestach Zeme dostatočne od seba vzdialených severojužným smerom. Postup pri výpočte ako prvý uplatnil grécky učenec Eratostenes a my si ho teraz spoločne aj so žiakmi z priateľskej poľskej školy z Poľska vyskúšame. Svoje merania a výpočty zverejníme v zborníčku meraní a na webovej stránke školy.

     Žiaci piateho ročníka prechádzajú v tomto školskom roku reformou, ktorá sa rozbehla v našom školstve od 1. septembra 2008. Zredukovalo sa im množstvo učiva, ktoré majú ovládať, a tak sa vytvoril oveľa väčší priestor na využívanie netradičných foriem a metód práce. Dôraz kladieme na projektové a zážitkové učenie. Chceme, aby žiaci sami objavovali, nachádzali riešenia, precvičovali postupy vedcov a učencov.

     Nápad vznikol pri tvorbe školského vzdelávacieho programu, keď sme inovovali metódy a formy vyučovania. Našli sme starý postup učenca Eratostena z Kyrény, ktorý v dávnej minulosti - (3. storočie pred naším letopočtom) - bez moderných prístrojov dokázal vypočítať obvod Zeme. Potreboval na to jednoduché meranie tieňa, ktorý vrhá palica na dvoch dostatočne vzdialených miestach Zeme a jednoduché výpočty.

            Konto Orange - diplom

     Školy pre budúcnosť 2006/2007

     Vesmír v škole

     V tomto projekte žiaci pracovali na hodinách fyziky s internetom, vyhľadávali informácie o planétach Slnečnej sústavy a potom na hodinách výtvarnej výchovy vyrábali kaširovaním z papiera veľké priestorové modely planét a obrazy s popisom zaujímavosti o planétach.

     Výsledkom bola dlhodobá výstava v priestoroch školy.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO
  • Cesta
  • Koleso finančnej gramotnosti
  • Tatry
  • ITAkadémia
  • School Kids Race
  • Korčuliarsky kurz