• Ypsilon - slovina je hra
     • Ypsilon - slovina je hra

     • Žiaci našej školy sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Ypsilon - slovina je hra. Z každej triedy vybrali učitelia slovenského jazyka dvoch reprezentantov. Občianske združenie Klub priateľov školy im zaplatil "štartovné" a mohlo sa veselo súťažiť. Naši žiaci sa v súťaži nestratili, ba naopak umiestnili sa medzi najlepšími. O svojich dojmoch píše jeden z víťazov - Matej Liška.

    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

     • Žiaci druhého stupňa našej školy sa zúčastnili okresného kola Dejepisnej olympiády. Matej Dobranský zo 6.B sa umiestnil vo svojej kategórii na 2. mieste. Úspešnými riešiteľmi boli aj Matej Liška zo 7.A, Júlia Haňová z 8.A a Lenka Haňová z 9.A. Blahoželáme!

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • V tomto šk. roku sme sa zapojili do veľmi zaujímavej súťaže "o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími" – do súťaže Všetkovedko. Naši žiaci 2., 3. a 4. ročníka nám urobili veľkú radosť. Všetci súťažiaci získali titul Všetkovedko. Najlepšie sa umiestnili s 97% úspešnosťou žiačky 3.A triedy - Karin Gonosová a Sára Baranová. Získali titul "Všetkovedko školy". Všetkým žiakom blahoželáme!

    • Karneval 2019
     • Karneval 2019

     • Deti primárneho vzdelávania ukončili už tradične školský polrok literárnym karnevalom. Bolo to predpoludnie plné radosti, tanca, smiechu a detských prezentácií.

      Do galérie Karneval 2019 boli pridané fotografie.

    • Knižná šifra
     • Knižná šifra

     • Marec - Mesiac knihy - na návrh našej pani učiteľky Mgr. Dominiky Čechovej vám dnes prinášame virtuálnu hru Knižná šifra 2019. Hru pre vás pripravil pán učiteľ Mgr. Jozef Zvolenský zo ZŠ Skýcov s kolektívom. Hra obsahuje 20 levelov, ktoré sú zamerané na učivo SJL na 2. stupni ZŠ. Obsahujú obrázkové hádanky, doplňovačky, zvukové ukážky aj otázky z teórie. Každý žiak, ktorý zvládne všetky „nástrahy“, získa certifikát. Hra je vytvorená pre jednotlivca, ale môžete si pomôcť... Pre piatich vylosovaných sú pripravené aj knižné poukážky:  https://kniznasifra2019.pageride.sk/?fbclid=IwAR10Nnc3KWzCFxX_DLqYvWWlBU8D-KFBIeh_SWJdwSz-4_keO81DUDaac4M

    • Lyžiarsky kurz
     • Lyžiarsky kurz

     • Aj tento rok sme sa s našimi siedmakmi, ôsmakmi a deviatakmi vybrali na lyžiarsky výcvik do známeho lyžiarskeho strediska Strednica. S veľkým odhodlaním sa 34 žiakov postavilo na lyže a verte, všetci sa naučili bezpečne zlyžovať svah. Počasie aj podmienky na lyžovanie boli vynikajúce. Penzión Šafrán v malebne zasneženej obci Ždiar nám poskytol vynikajúce ubytovanie a stravu. Večery si zasa žiaci spríjemnili zábavným programom, diskotékou, hraním biliardu, stolného futbalu a spoločenských hier. Do galérie Lyžiarsky kurz 2019 boli pridané fotografie.

     • Šaliansky Maťko

     • Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou zorganizovala vo štvrtok 24. januára regionálne kolo súťaže Šaliansky Maťko. Do súťaže sa zapojilo 15 škôl s 35 súťažiacimi v troch kategóriách. Zúčastnila sa jej aj žiačka našej školy – Klaudia Demčáková z V.A, ktorá súťažila s povesťou s názvom Verona, ktorú napísal Jozef Tatár. A aj napriek tomu, že si pódiové miesto nepriniesla, veľmi pekne reprezentovala našu školu a do nasledujúcich rokov si odnáša bohaté skúsenosti z umeleckého prednesu a príjemný umelecký zážitok. Klaudia, ďakujeme a prajeme veľa pekných tvorivých chvíľ pri práci s literatúrou a umeleckými textami.

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

     • Vyhodnotenie  plaveckého výcviku žiakov 5. ročníka šk. rok 2018/2019

      Plavecký kurz sa konal v čase od  14.01.2019 do  18.01.2019

      Plavecký kurz viedli inštruktori:  1. družstvo  Mgr. Ľuboš Hric, 2. družstvo  Ing. Veronika Šeligová

      Počet žiakov na začiatku kurzu:        21

      Počet žiakov na konci kurzu:             18

      Počet plavcov na začiatku kurzu:        14

      Počet plavcov na konci kurzu:            18

      Počet plavcov, ktorí zvládli:  3 plavecké štýly    16

                                                     2 plavecké štýly      2

                                                     1 plavecký štýl        0

      Najlepšie výkony: 50 m kraul: Marián Tokár, Karin Kozáková, 50 m znak: Marián Tokár, Vanesa Tkáčová, 50 m prsia: Marián Tokár, Vanesa Tkáčová.

     • Olympiáda v anglickom jazyku - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Stella Kačurová: úspešná riešiteľka

      Súťaž: Olympiáda v anglickom jazyku
      Kolo: Okresné kolo


    • OP ĽZ: Budeme úspešnejší
     • OP ĽZ: Budeme úspešnejší

     • MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“ a náš projekt s názvom "Budeme úspešnejší" získal grant v hodnote viac ako 149 tisíc €. V rámci implementácie projektu budú v škole pracovať tri pedagogické kluby zamerané na jednotlivé gramotnosti, zrealizujeme deväť vzdelávaní učiteľov a zriadime dve nové počítačové učebne

     • Vinšujeme vám...

     • Pokojné Vianoce a šťastný nový rok prajeme všetkým ľuďom dobrej vôle. Vinšujú vám žiaci našej školy.

    • Posedenie pri jedličke
     • Posedenie pri jedličke

     • Jedna vločka, druhá vločka, kto bol dobrý, ten sa dočká... Aj my sme sa dočkali spoločného stretnutia nulťákov a prvákov našej školy s kamarátmi z materskej školy. Deti si zatancovali, zaspievali, zavinšovali a navzájom sa obdarovali malými darčekmi. My im zo srdca prajeme, aby si pod vianočným stromčekom našli vytúžené darčeky. Veselé Vianoce a šťastný nový rok! Do galérie Posedenie pri jedličke 2018 boli pridané fotografie.

    • Vianočná akadémia
     • Vianočná akadémia

     • Šťastné, veselé, usmiate, spevavé, roztancované, natešené... také boli deti, ktoré dnes vystupovali na Vianočnej akadémii. A nás všetkých prekvapili svojou kreativitou a talentom. Ďakujeme! Do galérie Vianočná akadémia 2018 boli pridané fotografie.

    • Ypsilon – slovina je hra
     • Ypsilon – slovina je hra

     • Ypsilon – slovina je hra je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet a zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu, a ukázať im, že „slovina je hra“.

      A preto sme sa jej zúčastnili aj my. Koordinátorkou súťaže bola Mgr. Mária Dargajová, účastnícky poplatok za všetkých žiakov zaplatilo naše občianske združenie Klub priateľov školy a súťažné testy, ktoré rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie žiakov, podnecujú ich flexibilitu, vypracovali 19 účastníci z každého ročníka. Ich prvotný stres preto rýchlo opadol a testy vypracovali s úsmevom. A teraz už len čakáme na výsledky, prípadne vecné ceny.

    • Mikuláš
     • Mikuláš

     • Vitaj, vitaj, Mikuláš, čo v batohu pre nás máš? Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký? Celý rok sme poslúchali, aj si uši umývali...  Veru, ani tento rok Mikuláš na deti našej školy nezabudol. S obrovskom radosťou v očiach ho žiaci vítali v každej triede. Potešili ho naučenými básničkami, pesničkami i prísľubom, že sa polepšia. On ich za odmenu a slušné správanie odmenil sladkými balíčkami. Pri práci mu pomáhali milí anjelici i neposední čerti zo žiackeho parlamentu.

    • Prvá ČSR
     • Prvá ČSR

     • Významné výročie našej histórie a s ním spojené udalosti sme si pripomenuli aj kreatívnou prácou. Spoločne sme vytvorili mozaikovú mapu 1. Československej republiky, ktorá je presne taká rozmanitá ako prvá republika. Navyše má aj edukačný rozmer, lebo zároveň predstavuje myšlienkovú mapu, ktorá zachytáva významné miesta a udalosti spojené s históriou prvej ČSR. Mapu tvorili žiaci všetkých tried našej školy za koordinácie Mgr. L. Truchanovej, Mgr. I. Šaffovej, Mgr. A. Prokopovej a Mgr. R. Truchana. Ďakujeme! Do galérie Prvá ČSR boli pridané fotografie.

     • PT: Cesta k emocionálnej zrelosti

     • "Pochvala znamená dvere ku priateľstvu." (Oscar Wilde) Dúfame, že aj my sme dnes pootvorili niekoľko takýchto dvier. Pochvala dobrému kamarátovi, za pekný účes, za super prezentáciu, ale aj za opísané domáce úlohy. Aj takéto pochvaly dnes zneli počas programu Cesta k emocionálnej zrelosti, ktorý dnes absolvovali pod vedením p. uč. Mgr. T. Hricovej žiaci 5.ročníka. Možno inšpirujeme aj vás.

    • Návšteva planetária a archeoparku
     • Návšteva planetária a archeoparku

     • Keďže je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť, vybrali sme sa s našimi tretiakmi a štvrtákmi na vlastné oči spoznávať, a tak prehlbovať učivo vlastivedy a prírodovedy. Dňa 19.11.2018 sme navštívili Kaštieľ a Archeopark v Hanušovciach nad Topľou a Hvezdáreň a planetárium v Prešove. Deťom sa návšteva veľmi páčila a ich usmiate tváričky, nadšenie a oči plné prekvapenia hovorili za všetko. Do galérie Exkurzia Prešov - Hanušovce n/T boli pridané fotografie.

    • Riaditeľské voľno a Testovanie 5
     • Riaditeľské voľno a Testovanie 5

     • Riaditeľka školy udeľuje na stredu 21.11.2018 vyučovacie voľno pre všetkých žiakov školy okrem žiakov 5.A, ktorí sa zúčastnia Testovania 5 2018. Testovania 5 sa zúčastnia žiaci 5. ročníka okrem žiakov s mentálnym postihnutím.

      Cieľom je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 a poskytnúť komplexný obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov.

      Trvanie: 60 minút – MAT, 60 minút SJL,

      Harmonogram: MAT- 8:20 – 9:20

                                   SJL – 10:05 – 11:05

      Počet úloh : 30 úloh- iba jedna správna odpoveď

                             MAT– s výberom možností A,B,C,D – 10 úloh, s odpoveďou- 20 úloh

                            SJL-  s výberom možností A,B,C,D –20 úloh, s odpoveďou- 10 úloh

      Počet žiakov v skupine: max 15 žiakov, žiak sedí sám, formy testov sa striedajú (A a B), triedny učiteľ vypracuje zasadací poriadok, žiaci si nevyberajú miesta sami.

      Pre žiakov sa zorganizuje nácvik zápisu odpovedí do OH. Každý žiak bude mať 1 list papiera

       na pomocné výpočty k testu z matematiky, môže si vyžiadať aj ďalší papier.

      Priebeh: Zásielka s testom sa otvára v deň testovania o 7:45 za prítomnosti riaditeľa školy a osôb poverených externým dozorom. Testy zo SJL sa otvoria o 9:25. Po každej časti testovania sa OH pozbierajú a zabalia do bezpečnostnej obálky. Kópie OH , testy a pomocné papiere k testu z MAT ostávajú v archíve školy 3 roky.

      Povolené pomôcky : pero, ktoré píše namodro

      Výsledky:  december 2018

      Zdroj: www.nucem.sk/Testovanie5

    • iBobor
     • iBobor

     • V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. Súťaž má taký kredit, že sa ho zúčastňuje viac ako dva milióny detí z celého sveta. V uplynulom týždni sme sa do tohto medzinárodného informatického projektu zapojili aj my. Súťaž koordinoval p. u. Ing. Marek Palko. A tu sú naši najúspešnejší žiaci: Kadeti: Nikola Šaradínová, 8.A, Bobríci: Miriama Sotáková, 4. A, Michal Molčan, 4.A, Richard Uličný, 5.A. Blahoželáme.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO
  • Cesta
  • Koleso finančnej gramotnosti
  • Tatry
  • ITAkadémia
  • School Kids Race
  • Korčuliarsky kurz