Novinky

    • Škola volá
     • Škola volá

     • A je to tu! Prázdniny sa dnes končia a v pondelok 2.9.2019 sa začína nový školský rok 2019/2020. Slávnostne bude otvorený pred budovou školy o 8:00 hod. Tešíme sa na vás!

    • Čitateľská gramotnosť
     • Čitateľská gramotnosť

     • Mgr. Tibor Hujdič, alias Pán Mrkvička, propagátor čítania, zakladateľ Detského kníhkupectva Mrkvička, dňa 27. 8. 2019 svojou návštevou poctil našu školu so svojím seminárom Ako na čítanie a čitateľskú gramotnosť. Jeho témou bola najmä práca so žiakmi základnej školy, pretože v slovenských školách absentuje čitateľská klíma a chuť detí čítať, Kriticky sa však vyjadril k súčasnému stavu čítania, resp. nečítania v školách, ktoré sú podľa neho poznačené „zákazom čítania“. Žiakom nie sú vytvorené dostatočné podmienky na čítanie, čo výrazne znemožňuje utvárať kultúru čítania. Do pozornosti dal napríklad české či poľské modely a prístupy, ktoré sa na čítanie vo vyučovaní zameriavajú. Čítanie v slovenských školách je primárne zaradené do predmetu slovenský jazyk a literatúra a jeho rozvíjanie je zväčša v rukách učiteľa tohto predmetu. Akcie zamerané na čítanie sú jednorazové (výroba záložiek do kníh, pasovanie čitateľov, besedy so spisovateľmi), bez hlbšieho presahu či bez reálneho zamerania na čítanie či utváranie estetického zážitku.Provokačnými otázkami typu „Môže učiteľ, ktorý nečíta, zapáliť svojho žiaka pre čítanie?“ sa nás usiloval motivovať k čítaniu so žiakmi. Byť vzorom tým, že sám číta a rozpráva sa so žiakmi o svojich pocitoch a dojmoch z čítania. V neposlednom rade vyzdvihol faktory, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť čítania - rodič číta dieťaťu od narodenia, sám číta, a teda je pre dieťa vzorom, čítajú rovesníci alebo priamy prístup dieťaťa ku knihám, k domácej knižnici.

    • Zmena mailovej adresy
     • Zmena mailovej adresy

     • Oznamujeme všetkým rodičom, priaznivcom a partnerom našej školy, že z technických príčin došlo k zmene našej mailovej adresy. Nová adresa je: zssacurov@gmail.com

   • Kontakty

    • Základná škola, Školská 389, Sačurov
    • zssacurov@gmail.com
    • 057 4497275
    • Školská 389, 094 13 Sačurov
    • 37873318
    • https://www.facebook.com/zs.sacurov
    • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
  • Fotogaléria

   • Koniec šk. r. 2019/2020
   • Absolventi 2020
   • Rozlúčka štvrtákov
   • Marec, knihy a plagáty
   • MS Teams
   • Cechovanie prvákov
   • Živé jasličky 2019
   • Krabice plné lásky
   • Besiedka s materskou školou
   • Vianočná akadémia 2019
   • Mikuláš
   • Live Class - London ZOO