Novinky

    • Beseda so spisovateľkou Oľgou Švedovou
     • Beseda so spisovateľkou Oľgou Švedovou

     • Aj v tomto školskom roku sa naši tretiaci a štvrtáci počas Mesiaca kníh stretli na besede s pani spisovateľkou PaedDr. Oľgou Švedovou. Pani spisovateľka čítala deťom príbeh zo svojej pripravovanej knihy Trapasoviny. Deti tak mohli nahliadnuť do procesu prípravy novej knihy. Spoločne si zaspievali pieseň Jar je tu a malí muzikanti dokázali vytvoriť k piesni aj hudobný doprovod. Nakoniec, samozrejme, nemohla chýbať ani autogramiáda. Ďakujeme! Do galérie Beseda so spisovateľkou Oľgou Švedovou boli pridané fotografie.

     • Mediálny deň 2019

     • Našich piatakov dnes čakalo dopoludnie plné tvorivých aktivít, ktoré sme realizovali v rámci prierezovej témy mediálna výchova. Spoločne sme spoznávali médiá a odhaľovali výhody a nevýhody mediálnej komunikácie prostredníctvom internetu, televízie, rozhlasu a sociálnych sietí. Rozlišovali sme fikciu a realitu vo filmovom svete a naučili sme sa, ako sa nenechať oklamať reklamou. Súťažili sme v rýchlom a efektívnom vyhľadávaní informácií vo vrituálnom svete a čo nás zaujalo, to sme prezentovali vo vlastných projektoch. Nahliadnite aj do galérie. https://zssacurov.edupage.org/album/?eqa=cGhvdG89YWxidW0mYWxicz1hbGJ1bQ%3D%3D

    • Blahoželanie
     • Blahoželanie

     • Prajeme všetkým našim pedagogickým zamestnancom pevné zdravie, pokoj v duši, lásku v srdci, nervy v mede a veľa inšpiratívnych a tvorivých žiakov. Všetko naj ku Dňu učiteľov!

     • Hviezdoslavov Kubín 2019

     • Ako už býva zvykom, v mesiaci marec, ktorý je venovaný knihám, sme v našej školskej knižnici súťažili v prednese poézie a prózy. Na tohtoročné školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín sme si pozvali aj šikovné deti zo Základnej školy v Dlhom Klčove. Atmosféra bola výborná, výkony vynikajúce a súťažiaci spokojní. Najlepší žiaci, ktorí obsadili prvé miesta sú: Oliver Hirko -  ZŠ Dlhé Klčovo, Sára Baranová z 3.A, Matej Hruščák - ZŠ Dlhé Klčovo, Marek Vaľko zo 6.A a Klaudia Demčáková z 5.A. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na budúci rok. Do galérie Hviezdoslavov Kubín 2019 boli pridané fotografie.

     • Zápis do 1. ročníka 2019

     • K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a 15 € na zakúpenie súboru písaniek, pracovných zošitov a knižného darčeka.

    • Knižná šifra
     • Knižná šifra

     • Marec - Mesiac knihy - na návrh našej pani učiteľky Mgr. Dominiky Čechovej vám dnes prinášame virtuálnu hru Knižná šifra 2019. Hru pre vás pripravil pán učiteľ Mgr. Jozef Zvolenský zo ZŠ Skýcov s kolektívom. Hra obsahuje 20 levelov, ktoré sú zamerané na učivo SJL na 2. stupni ZŠ. Obsahujú obrázkové hádanky, doplňovačky, zvukové ukážky aj otázky z teórie. Každý žiak, ktorý zvládne všetky „nástrahy“, získa certifikát. Hra je vytvorená pre jednotlivca, ale môžete si pomôcť... Pre piatich vylosovaných sú pripravené aj knižné poukážky:  https://kniznasifra2019.pageride.sk/?fbclid=IwAR10Nnc3KWzCFxX_DLqYvWWlBU8D-KFBIeh_SWJdwSz-4_keO81DUDaac4M

   • Kontakty

    • Základná škola, Školská 389, Sačurov
    • zssacurov@gmail.com
    • 057 4497275
    • Školská 389, 094 13 Sačurov
    • 37873318
    • https://www.facebook.com/zs.sacurov
    • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
  • Fotogaléria

   • Koniec šk. r. 2019/2020
   • Absolventi 2020
   • Rozlúčka štvrtákov
   • Marec, knihy a plagáty
   • MS Teams
   • Cechovanie prvákov
   • Živé jasličky 2019
   • Krabice plné lásky
   • Besiedka s materskou školou
   • Vianočná akadémia 2019
   • Mikuláš
   • Live Class - London ZOO