Novinky

     • Vinšujeme vám...

     • Pokojné Vianoce a šťastný nový rok prajeme všetkým ľuďom dobrej vôle. Vinšujú vám žiaci našej školy.

    • Posedenie pri jedličke
     • Posedenie pri jedličke

     • Jedna vločka, druhá vločka, kto bol dobrý, ten sa dočká... Aj my sme sa dočkali spoločného stretnutia nulťákov a prvákov našej školy s kamarátmi z materskej školy. Deti si zatancovali, zaspievali, zavinšovali a navzájom sa obdarovali malými darčekmi. My im zo srdca prajeme, aby si pod vianočným stromčekom našli vytúžené darčeky. Veselé Vianoce a šťastný nový rok! Do galérie Posedenie pri jedličke 2018 boli pridané fotografie.

    • Vianočná akadémia
     • Vianočná akadémia

     • Šťastné, veselé, usmiate, spevavé, roztancované, natešené... také boli deti, ktoré dnes vystupovali na Vianočnej akadémii. A nás všetkých prekvapili svojou kreativitou a talentom. Ďakujeme! Do galérie Vianočná akadémia 2018 boli pridané fotografie.

    • Ypsilon – slovina je hra
     • Ypsilon – slovina je hra

     • Ypsilon – slovina je hra je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet a zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu, a ukázať im, že „slovina je hra“.

      A preto sme sa jej zúčastnili aj my. Koordinátorkou súťaže bola Mgr. Mária Dargajová, účastnícky poplatok za všetkých žiakov zaplatilo naše občianske združenie Klub priateľov školy a súťažné testy, ktoré rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie žiakov, podnecujú ich flexibilitu, vypracovali 19 účastníci z každého ročníka. Ich prvotný stres preto rýchlo opadol a testy vypracovali s úsmevom. A teraz už len čakáme na výsledky, prípadne vecné ceny.

    • Mikuláš
     • Mikuláš

     • Vitaj, vitaj, Mikuláš, čo v batohu pre nás máš? Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký? Celý rok sme poslúchali, aj si uši umývali...  Veru, ani tento rok Mikuláš na deti našej školy nezabudol. S obrovskom radosťou v očiach ho žiaci vítali v každej triede. Potešili ho naučenými básničkami, pesničkami i prísľubom, že sa polepšia. On ich za odmenu a slušné správanie odmenil sladkými balíčkami. Pri práci mu pomáhali milí anjelici i neposední čerti zo žiackeho parlamentu.

   • Kontakty

    • Základná škola, Školská 389, Sačurov
    • zssacurov@gmail.com
    • 057 4497275
    • Školská 389, 094 13 Sačurov
    • 37873318
    • https://www.facebook.com/zs.sacurov
    • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
  • Fotogaléria

   • Koniec šk. r. 2019/2020
   • Absolventi 2020
   • Rozlúčka štvrtákov
   • Marec, knihy a plagáty
   • MS Teams
   • Cechovanie prvákov
   • Živé jasličky 2019
   • Krabice plné lásky
   • Besiedka s materskou školou
   • Vianočná akadémia 2019
   • Mikuláš
   • Live Class - London ZOO