Novinky

    • Štvrtáci
     • Štvrtáci

     • Rozlúčka v živote človeka neveští nič príjemné a radostné. Nie je to inak ani pri rozlúčke v škole., keď odchádzajú žiaci. Aj naši štvrtáci sa rozlúčili so svojou triednou učiteľkou, aby v septembri zasadli do lavíc už ako piataci. Predniesli krásnu báseň, vyznali svoje city cez rozlúčkové video, odovzdali kytičku kvetov a vrúcne poďakovanie za všetko, čo spolu za štyri roky prežili. Pani učiteľka Mgr. Anna Korytková dostala aj vysvedčenie za svoju prácu. Spoločne zavesili tablo v priestoroch školy. Nechýbali ani slzičky... Do galérie Štvrtáci boli pridané fotografie.

    • Koniec roka
     • Koniec roka

     • Výborné výsledky, vzorné správanie, reprezentácia školy, pochvala - to boli dnes najčastejšie spomínané výrazy. Slávnostne sme ukončili školský rok 2017/2018, ocenili reprezentantov, rozdali vysvedčenia a rozlúčili sa. Prajeme všetkým žiakom prázdniny plné slnka, radosti, pohody a zamestnancom príjemné prežitie zaslúženej dovolenky. Do galérie Koniec roka boli pridané fotografie.

    • Úspešný riešiteľ
     • Úspešný riešiteľ

     • Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici vyhlási v apríli 2018 už XIII. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl Envirotázniky. A náš žiak Dávid Urban zo 6.A sa stal úspešným riešiteľom. Blahoželáme!

    • Víťazný projekt
     • Víťazný projekt

     • Ministerstvo školstva SR v rámci výzvy Enviroprojekt 2018 dostalo 174 projektov, vybralo a udelilo grant 29 z nich. Medzi nimi je aj náš projekt: V školskej záhrade. Projekt vypracovali zástupkyne riaditeľky školy RNDr. Marta Megyesiová a PaedDr. Jana Humeníková. Blahoželáme!

    • Samaritáni v našej škole
     • Samaritáni v našej škole

     • ,,Asociácia samaritánov Slovenskej republiky je dobrovoľné združenie ľudí dobrej vôle, ktorých cieľom je v duchu tradícií samaritánstva a v kontexte s medzinárodným samaritánskym hnutím pomôcť všetkým ľuďom v núdzi, bez ohľadu na ich národnú, rasovú, náboženskú, politickú alebo inú príslušnosť.“ www.as-sr.sk Podľa výroku "Je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť" sa dnes žiaci našej školy presvedčili o tom, aké je nesmierne dôležité vedieť poskytnúť prvú pomoc. Samaritáni žiakom vysvetlili a ukázali ako sa postupuje pri KPR (masáži srdca), videli a otestovali si jednotlivé fixačné pomôcky, naučili sa Heimlichov a Gordonov manéver. Vypočuli si skúsenosti z práce záchrannej služby a hravou formou si vyskúšali aj transport pacienta cez prekážkovú dráhu. Do galérie Samaritáni v našej škole boli pridané fotografie.

    • Vlastivedný výlet
     • Vlastivedný výlet

     • Žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka sa zúčastnili vlastivedného výletu v Belianskej jaskyni a v AquaCity Poprad. Zažili pekný deň a spoznali ďalší zaujímavý kút našej vlasti. Do galérie Vlastivedný výlet boli pridané fotografie.

     • Milujem školu!

     • Cup song, ktorý sme natočili počas Noci v škole 2018 k blížiacim sa 45. narodeninám našej školy.

    • TEDx 2018
     • TEDx 2018

     • Myšlienky hodné šírenia dnes zneli našou školou v 7. ročníku našej školskej konferencie. 27 detí - rečníkov nás presvedčilo o tom, že aj keď robíme chyby, má to význam, lebo to znamená, že skúšame nové veci, že sa učíme, snažíme, žijeme, že meníme svoj svet... A verte, boli úžasní! Do galérie TEDx 2018 boli pridané fotografie. Videá si môžete pozrieť: https://zssacurov.edupage.org/text6/?

     • Alva špeciál

     • Špeciálna reportáž školskej televízie ALVA ako sprievodné video k vystúpeniu rečníkov Jakuba Bančanského, Timoteja Čeremšáka a Marcela Nemčíka z 8. A na TEDx ZŠ Sačurov 2018 - Ťažký chlebík moderátora.

    • Daniel Hevier v našej škole
     • Daniel Hevier v našej škole

     • Pán spisovateľ Daniel Hevier bol v našej škole medzi žiakmi 4. - 9. ročníka v rámci FF - Fictus Fabulus. Fictus Fabulus je dvojtýždňové CHYMEROS TURNÉ spisovateľa Daniela Heviera na východe. Partnermi a organizátormi sú tri knižnice - Knižnica pre mládež mesta Košice, Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove a Hornozemplínska knižnica vo Vranove. FF navštívi štyridsať škôl a stretne sa asi so 6000 deťmi, desiatkami pedagógov a knižničných pracovníkov. FF sa teší na deti v Košiciach, Prešove, Vranove, Bystrom, Sačurove, Giraltovciach, Medzilaborciach, Michalovciach, Levoči, Spišskej Novej Vsi, Poprade, Tatranskej Lomnici, Dolnom Smokovci, Spišskej Belej, Kežmarku, Starej Ľubovni, Terni a Plavnici. Do galérie Daniel Hevier v našej škole boli pridané fotografie.

    • Škola v prírode Stará Lesná
     • Škola v prírode Stará Lesná

     • Škola v prírode je miesto, kam prichádzajú deti, aby sa aspoň na pár dní odpútali od svojich rodičov a splynuli s prírodou. Žiaci 1. - 4. ročníka našej školy si od 28.5. do 1.6.2018 oddýchli a načerpali nové sily a vedomosti v Škole v prírode Stará Lesná. Plnili sme úlohy, ktoré nám nadelila Pipi Dlhá Pančucha, videli sme krásne hrady, navštívili Beliansku jaskyňu a zdolali Veveričí park na Štrbskom Plese. Týždeň ubehol ako voda a my sme sa zdraví a obohatení krásnymi zážitkami vrátili domov. Do galérie Škola v prírode Stará Lesná boli pridané fotografie.

    • RP: Brána jazykov - O troch prasiatkach
     • RP: Brána jazykov - O troch prasiatkach

     • Drei Schweinchen alebo "Tri prasiatka", sme dnes stretli v školskom átriu. Naši deviataci pod vedením svojej vyučujúcej nemeckého jazyka Mgr. Tatiany Hricovej svojim spolužiakom predviedli zaujímavú dramatizáciu, naučili ich nové slovíčka, rozvíjali slovnú zásobu v nemeckom jazyku ale oprášili aj naše zemplínske nárečie. Ďakujeme! Do galérie RP: Brána jazykov - O troch prasiatkach boli pridané fotografie.

    • Deň detí v ŠKD
     • Deň detí v ŠKD

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, si pani vychovávateľky pripravili pre žiakov školského klubu športové popoludnie. Deti si zmerali sily v rôznych disciplínach a na konci súťaží si dopriali zaslúžené odmeny. Popoludnie sa nieslo v duchu hesla: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“

   • Kontakty

    • Základná škola, Školská 389, Sačurov
    • zssacurov@gmail.com
    • 057 4497275
    • Školská 389, 094 13 Sačurov
    • 37873318
    • https://www.facebook.com/zs.sacurov
    • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
  • Fotogaléria

   • Koniec šk. r. 2019/2020
   • Absolventi 2020
   • Rozlúčka štvrtákov
   • Marec, knihy a plagáty
   • MS Teams
   • Cechovanie prvákov
   • Živé jasličky 2019
   • Krabice plné lásky
   • Besiedka s materskou školou
   • Vianočná akadémia 2019
   • Mikuláš
   • Live Class - London ZOO