Novinky

    • Karneval
     • Karneval

     • Koniec prvého polroka prvostupniari už tradične oslávili karnevalom. Školu zaplavili masky. Jedna krajšia ako druhá. Posúďte sami.  Do galérie Karneval 2018 boli pridané fotografie.

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku sa zúčastnila naša žiačka 7.A triedy Stella Kačurová získala 1. miesto a postupuje na krajské kolo. Žiačku pripravovala Mgr. Mária Dudášová. Blahoželáme!

    • IT ScienceLab
     • IT ScienceLab

     • Dnes sa zástupkyne riaditeľky našej školy zúčastnili neformálneho vzdelávania zástupcov škôl v rámci národného projektu IT Akadémia - Vzdelávanie pre 21. storočie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Naša škola sa stala IT Akadémia Partner, bola vybratá medzi 60 základných škôl z celého Slovenska, ktoré okrem vzdelávania učiteľov matematiky, informatiky, fyziky, biológie, geografie a chémie a overovania metodík týchto predmetov, budú vybavené aj IT ScienceLab.

   • Kontakty

    • Základná škola, Školská 389, Sačurov
    • zssacurov@gmail.com
    • 057 4497275
    • Školská 389, 094 13 Sačurov
    • 37873318
    • https://www.facebook.com/zs.sacurov
    • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
  • Fotogaléria

   • Koniec šk. r. 2019/2020
   • Absolventi 2020
   • Rozlúčka štvrtákov
   • Marec, knihy a plagáty
   • MS Teams
   • Cechovanie prvákov
   • Živé jasličky 2019
   • Krabice plné lásky
   • Besiedka s materskou školou
   • Vianočná akadémia 2019
   • Mikuláš
   • Live Class - London ZOO