• Živé jasličky 2017
     • Živé jasličky 2017

     • Ďakujeme všetkým učinkujúcim deťom a učiteľkám za čarovne pripravené umelecké pásmo Živé jasličky. Do galérie Živé jasličky 2017 boli pridané fotografie.

    • Pri jedličke
     • Pri jedličke

     • "Vianoce sú zázrakov a lásky čas, keď dieťa narodené v Betleheme zo sŕdc ľudí odstraňuje bôľ a z tváre vrásky." V takomto duchu sa dnes v našej škole stretli deti materskej školy spolu s našimi prvákmi a nulťákmi. Spolu so svojimi učiteľkami zažili krásne chvíle a potešili sa pri stromčeku. Básničky, pesničky, tanečné pásmo a srdiečka plné lásky si v tomto predvianočnom čase vzájomne predstavili a odovzdali.

       Do galérie Pri jedličke boli pridané fotografie.

    • Vianočná akadémia 2017
     • Vianočná akadémia 2017

     • Vianočnou akadémiou nám dnešný deň spríjemnili všetky talentované deti našej školy, ktoré pod vedením svojich učiteľov a koordinátoriek Mgr. Marianny Dargajovej a Mgr. Ivany Janokovej pripravili krásny program. V predvianočnom zhone sme sa na chvíľku zastavili, zažili kúzelnú pohodu, videli v detských očiach radostný jas, počuli pár milých viet a presvedčili sa o tom, že nad čaro Vianoc nič krajšieho niet. Do galérie Vianočná akadémia 2017 boli pridané fotografie.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • Už tradične patrí začiatok decembra školskému kolu matematickej súťaže pre žiakov 3. - 8. ročníka s názvom Pytagoriáda. Včera si zmerali sily s netradičnými matematickými úlohami tretiaci, štvrtáci a piataci a dnes to boli šiestaci, siedmaci a ôsmaci. Žiaci riešili pätnásť úloh za 60 minút. Za správne vyriešenú úlohu získali bod. Ak získali aspoň 10 bodov za úlohy, pripočítali sa im aj body za čas - za každé štyri minúty, keď odovzdali skôr - jeden bod. Úlohy boli náročné, no aj tak máme úspešných žiakov. Medzi najúspešnejších patria: štvrtáci: Marko Truchan (21 bodov) a Richard Uličný (20 bodov), piataci: Matej Dobranský (18 bodov), Alexandra Dudášová (15 bodov) a Alex Nemčík (15 bodov) a šiestak Ivo Jakubík (16 bodov). Blahoželáme k postupu na okresné kolo.

    • Mikuláš 2017
     • Mikuláš 2017

     • Mik, mik, Mikuláš, prišiel s čertom na koláč,

      sľubujem, sľubujem, že už hnevať nebudem...

      Keďže my máme v škole len samé dobré deti, zavítal medzi nás Mikuláš včera i dnes. Deti ho privítali básničkami, modlitbičkami, pesničkami i krásnym tancom. Anjeli im za odmenu rozdali mikulášske sladkosti a čerti vyzdobili tváre uhlím. Bolože to radosti! ĎAKUJEME! Do galérie Mikuláš 2017 boli pridané fotografie.  A Mikuláš, Brumteláš a ich rozprávkoví hostia: Ježibabka, čert, mimoni a anjelikovia dnes potešili deti z 1. stupňa našej školy na Pesničkovom Mikulášovi v okresnom meste.

       

   • Kontakty

    • Základná škola, Školská 389, Sačurov
    • zssacurov@gmail.com
    • 057 4497275
    • Školská 389, 094 13 Sačurov
    • 37873318
    • https://www.facebook.com/zs.sacurov
    • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
  • Fotogaléria

   • Živé jasličky 2019
   • Krabice plné lásky
   • Besiedka s materskou školou
   • Vianočná akadémia 2019
   • Mikuláš
   • Live Class - London ZOO
   • Cesta
   • Koleso finančnej gramotnosti
   • Tatry
   • ITAkadémia
   • School Kids Race
   • Korčuliarsky kurz