• Záložka do knihy spája školy
     • Záložka do knihy spája školy

     • Október je od roku 2008 Medzinárodným mesiacom školských knižníc, preto Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v tomto školskom roku vyhlásila už 8. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov. Tradične sme sa doň zapojili aj my. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry sme postupne vytvorili 150 záložiek do kníh s literárnou tematikou, ktoré sme koncom októbra odoslali partnerskej škole v Dolnej Rožínke. Odmenou nám bol dobrý pocit z pekne strávených chvíľ  ako aj záložky, ktoré sme dostali. Tešíme sa na ďalší ročník tohto projektu. A ešte príspevok zo ZŠ Dolní Rožínka: http://www4.zsdr.cz/zalozka-do-knihy-spojuje-skoly/

    • DOČ 2017
     • DOČ 2017

     • "Život je krásny" zaznelo dnes v našej škole na záver školskej konferencie Detskej odbornej činnosti 2017. Videli sme 23 súťažných prezentácií v troch kategóriách: Svet športu, Prírodné katastrofy a Odhaľovanie ŠOA. Obdivovali sme odvahu detí zo 4. ročníka verejne vystúpiť, ale aj vynikajúce spracovanie nie tak vzdialenej, ale veľmi nešťastnej histórie ľudstva - holokaust, žiakmi 8. a 9. ročníka. Všetci spolu sme prežili veľmi zaujímavý deň pri tomto našom netradičnom vzdelávaní. Blahoželáme všetkým! Odborná porota udelila ocenenia takto: I. kategória: Filip Hric - 1. miesto, Kristína Popaďáková - 2. miesto a Matej Dobranský a Olívia Kováčová - 3. miesto, II. kategória: Matej Líška - 1. miesto, Dávid Urban - 2. miesto, Ivo Jakubík - 3. miesto, III. kategória: Federica Kovaľová - 1. miesto, Ema Bodnárová - 2. miesto, Juliána Matiová - 3. miesto. Cenu detskej poroty získala Federica Kovaľová. Do galérie DOČ 2017 boli pridané fotografie.

    • Hodina kódu
     • Hodina kódu

     • Technológie nefungujú vždy tak, ako by sme práve chceli. Učiť sa programovať, je ako učiť sa nový jazyk; nedokážeš hneď hovoriť plynule. Pridali sme sa k viac ako milión študentov a učiteľov zo 180 krajín celého sveta a zapájame sa tento týždeň od 4. - 10. 12. 2017 do programovania - Hodiny kódu. Vyskúšajte: https://hourofcode.com/nz/sk/learn

    • Testovanie 5
     • Testovanie 5

     • Už zajtra si na celom Slovensku otestujú piataci svoje vedomosti z matematiky a slovenského jazyka a literatúry v rámci Testovania 5. Celkovo sa do neho zapojí 1 482  základných škôl, pričom celkovo je prihlásených viac než  49 300 piatakov. Aj naši piataci si overia svoje vedomosti, ktoré nadobudli na 1. stupni svojich základných škôl. Žiaci 2. stupňa našej školy majú udelené riaditeľské voľno, žiaci 1. stupňa sa vyučujú podľa rozvrhu hodín. Školský klub detí funguje bez obmedzení.

    • So spisovateľkou
     • So spisovateľkou

     • Dnešné stretnutie žiakov 4.A triedy so spisovateľkou Gabrielou Futovou sa všetkým našim štvrtákom veľmi páčilo. Vedeli ste, že spisovateľka detských kníh pani Gabriela Futová má rada aj zvieratká? Ba dokonca mala doma kohúta, ktorého volali Dorotka? Aj takéto zaujímavosti prinieslo stretnutie žiakov našej školy so spisovateľkou v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove. Deťom na záver prezradila, že má rozpísanú novú knihu. Už teraz sa na ňu veľmi tešíme!

    • iBobor
     • iBobor

     • Aj naši žiaci 3. - 9. ročníka sa zúčastnili na celoslovenskom projekte z informatiky s názvom iBobor. V kategórii Drobci súťažili 4 žiaci, Bobríkov bolo 16, Benjamínov 13 a Kadetov 6. Súťaž koordinoval Ing. M. Palko. A už sú známi aj úspešní riešitelia: Matej Dobranský - 5.B, Ivo Jakubík - 6.A a Jakub Jacko - 9.B. Blahoželáme!

   • Kontakty

    • Základná škola, Školská 389, Sačurov
    • zssacurov@gmail.com
    • 057 4497275
    • Školská 389, 094 13 Sačurov
    • 37873318
    • https://www.facebook.com/zs.sacurov
    • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
  • Fotogaléria

   • Živé jasličky 2019
   • Krabice plné lásky
   • Besiedka s materskou školou
   • Vianočná akadémia 2019
   • Mikuláš
   • Live Class - London ZOO
   • Cesta
   • Koleso finančnej gramotnosti
   • Tatry
   • ITAkadémia
   • School Kids Race
   • Korčuliarsky kurz