• Matematická diskotéka
     • Matematická diskotéka

     • 11.04.2019 17:41
     • Diskotéka na extra hodinách matematiky? Veru áno. S tretiakmi sme to poriadne roztočili!
     • Pomôcky: CD prehrávač, CD s tanečnou hudbou, pracovné listy s 50 príkladmi zameranými na násobenie a delenie v obore malej násobilky pre skupinu A a skupinu B, písacie potreby

      Poznámka: Každý žiak pracuje samostatne a snaží sa čo najskôr vypočítať všetky príklady v pracovnom liste.

       

      „Pani učiteľka, naozaj? Ozajstná diskotéka? Budeme tancovať? Bude znieť hudba?“ nemohli sa dočkať extra hodiny matematiky moje tretiačky.

      „A nielen to!“ tajnostkársky som žmurkla. „Čo ešte? Prezraďte, prosím!“ prosila Sárka. „My budeme aj počítať! Zopakujeme si násobilku a delilku! Budeme súťažiť o titul MÚDRA SOVA,“ prezradila som.

      Matematickú učebňu sme si upravili na dve časti – rady s lavicami, na ktorých mali žiaci pripravené pracovné listy s vlastnými menami a priezviskami a tanečnú plochu. Oboznámila som žiakov so základnými pravidlami diskotéky: Keď znie hudba – tancuje sa, keď hudba stíchne – žiak si sadá na svoje miesto a snaží sa vypočítať čo najviac príkladov, kým sa opäť neozve hudba. Komu sa podarí vyplniť celý pracovný list, vykríkne: BINGO!

      Miestami hra pripomínala biatlon. Roztancované a zadychčané deti sa po stíchnutí hudby rozbehli k svojim pracovným listom a so zatajeným dychom a roztrasenými rukami sa snažili vpísať súčiny či podiely do okienok v tabuľke.

      S úsmevom som sledovala aj reakcie detí, keď som vypla hudbu, deti sa rozbehli k laviciam a len čo uchopili perá, triedou sa opäť ozvala hudba smiley .

      Kto vypočítal zadania pracovného listu, vykríkol: "BINGO!", odovzdal pracovný list na kontrolu pani učiteľke a postavil sa k tabuli, aby kontroloval, či každý tancuje a vzorne počíta.

      Titul MÚDRA SOVA získala Sárka, ktorá prvá a bezchybne vypočítala celý pracovný list a vecnú cenu získala aj Vaneska, ktorá tiež neurobila ani jednu chybičku.

      Na konci extra hodiny sme sa zasmiali, keď rozstrapatená Bianka s červenými líčkami vo dverách učebne vyhlásila: „Pani učiteľka, to sa mi ešte nestalo, aby som z hodiny matematiky odchádzala so svalovkou na nohách!“

      Autorka blogu: PaedDr. Jana Humeníková

     • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO
  • Cesta
  • Koleso finančnej gramotnosti
  • Tatry
  • ITAkadémia
  • School Kids Race
  • Korčuliarsky kurz