• Matematická guľovačka
     • Matematická guľovačka

     • 11.04.2019 19:14
     • Zábavne a hravo na extra hodinách matematiky s tretiakmi.
     • Pomôcky: dva koberce, malé lavičky, fixy alebo perá na písanie a gule vytvorené z papiera formátu A5.

      Poznámka: Na každý papier napíšeme jeden príklad a pokrčíme ho do gule. Takto si pripravíme párny počet gúľ (napr. 30 ks) a rozdelíme družstvám pred začiatkom hry na polovicu.

       

      „Guľovačka na extra hodine matematiky?“ vyvaľovali na mňa oči tretiaci, keď som im oznámila cieľ našej extra hodiny. „Super,“ potešili sa chlapci, „ideme von!“

      „Kdeže,“ pokrútila som hlavou, „to bude matematická guľovačka!“ A tak si moji tretiaci posadali a pozorne počúvali pravidlá novej hry.

      Vybrala som si dvoch kapitánov – Mišku a Filipa. Tí si postupne striedavo vyberali členov svojich tímov. Pripravili sme si fixy na písanie, dva koberce – modrý pre Filipovo družstvo a ružový pre Miškine družstvo. Koberce sme oddelili malými lavičkami, aby bolo jasné, ktoré gule patria jednotlivým družstvám.

      Pripravené „snehové gule“ som rozdelila na polovicu a každé družstvo si ich starostlivo uložilo na kraj svojho koberca. Pri povele „ZAČÍNA SA BOJ!“ deti uchmatli gule a triafali nimi do protihráčov. Pri povele „POČÍTAME!“ tí, ktorí držali v ruke guľu, ju rozbalili a vypočítali príklad, ktorý ukrývala. Kto mal v ruke dve gule, jednu musel hodiť na koberec a druhú vypočítal. Po zapísaní výsledku opäť vytvorili z papiera guľu. Družstvá vyzbierali všetky gule na svojej strane a opäť ich uložili na kraj koberca. Po prvom kole hry deti pochopili, že nie všetci môžu gule hádzať a v druhom kole zvolili inú taktiku hry. Rozdelili sa na „triafačov“ a „zberačov“. Keď zaznel povel „ZAČÍNA SA BOJ!“, zberači sa postavili na zadný okraj koberca a podávali triafačom gule, ktoré lietali všade okolo. Pri povele „POČÍTAME!“ opäť tí, ktorí mali v ruke guľu, ju rozbalili a počítali. Keď po rozbalení zistili, že v ruke držia papier s príkladom, ktorý už v prvom kole hry niekto vypočítal, skontrolovali správnosť výsledku. Po rozhodnutí, že príklad je vypočítaný správne, odniesli rozbalený papier na lavicu, ktorú som pridelila ich družstvu na odovzdávanie výsledkov. Po rozhodnutí, že príklad je vypočítaný nesprávne, odovzdali tento papier mne, teda pani učiteľke. Odovzdané papiere som ukladala na dve kôpky podľa toho, ktorý člen družstva mi papier priniesol. Hru opakujeme dovtedy, kým sa nám neminú všetky gule.

      Na konci hry členovia jednotlivých družstiev spočítali papiere na svojich laviciach a odovzdali na kontrolu do rúk súperom. Ak bolo všetko v poriadku, napísali počet papierov so správne vypočítanými príkladmi na tabuľu. Miškine družstvo vyhrávalo, no ešte sa nemohli z výsledku tešiť, lebo som v ruke držala zopár papierov, ktoré členovia jej družstva odovzdali ako nesprávne vyrátané. Prečítala som príklady nahlas a deti rozhodli, či sú tieto príklady naozaj nesprávne vypočítané. Ak to bola pravda, povedali správny výsledok a družstvu, ktoré chybu našlo, sa pripísal ďalší bod. Lenže v zápale hry sa stalo aj to, že člen Filipovho družstva priniesol učiteľke do rúk správne vypočítaný príklad. Dostali pokutu – odpočítal sa im z celkového výsledku 1 bod.

      Sklamaný Filip nakoniec vyhlásil: „Ak si ešte niekedy zahráme matematickú guľovačku, už si nebudem do družstva vyberať kamarátov, ale najlepších matematikárov!“

      Ja som sa spokojne usmievala, pretože bolo úplne jedno, kto vyhral, či prehral. Dôležité bolo, že sme takouto hravou formou prepočítali niekoľko desiatok príkladov a upevnili si spoje sčítania a odčítania prirodzených čísel.

      Autorka blogu: PaedDr. Jana Humeníková

     • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO
  • Cesta
  • Koleso finančnej gramotnosti
  • Tatry
  • ITAkadémia
  • School Kids Race
  • Korčuliarsky kurz