• ŠOR 2018
    • ŠOR 2018

    • 26.08.2018 14:52
    • Druhý ročník obľúbenej ankety.
    •   Druhý ročník súťaže ŠOR a víťaz21. ročníka školskej osobnosti roka - ŠOR 2018.

     „Dôverujte ľuďom a oni vás nesklamú.

     Správajte sa k nim ako k skvelým osobnostiam a oni svoju skvelosť preukážu.“

     (Ralph Waldo Emerson)

     Sme hrdí, že v našej škole je veľa šikovných, tvorivých, aktívnych žiakov a práve za výborné výsledky, osobný príklad a úspechy učitelia nominovali týchto žiakov (v abecednom poradí):

     Ema Bodnárová, 9.B

      

     *za príkladný prístup k štúdiu a vzorné správanie

     *úspešná riešiteľka OK olympiády z DEJ

     Ivo Jakubík, 6.A

      

     *1. miesto OK Pytagoriády

     *1. miesto OK olympiády        z MAT

     *úspešný riešiteľ OK olympiády z DEJ                      

     Klaudia Demčáková, 4.A

      

     *3. miesto v súťaži McDonald Cup

     Vanesa Janoková, 9.B

      

      

     *za kreatívnu prácu v Žiackom parlamente

     Matej Dobranský, 5.B

      

      

     *za úspešnú reprezentáciu školy v MAT súťažiach

     Stella Kačurová, 7.A

      

     *1. miesto OK olympiády z ANJ

     *úspešná riešiteľka KK olympiády z ANJ

     Alexandra Dudášová, 5.B

      

      

     *za úspešnú reprezentáciu školy v MAT súťažiach

     Federica Kovaľová, 9.A

      

      

     *za prospešnú prácu pre školu, jej skrášľovanie a celkové výtvarné aktivity

     Nikola Dudášová, 9.B

      

      

     *za príkladný prístup k štúdiu a vzorné správanie

     Karin Matiová, 9.B

      

     *za príkladný prístup k štúdiu a vzorné správanie

     Júlia Haňová, 7.A

      

     *2. miesto OK olympiády    z DEJ

     *úspešná riešiteľka KK olympiády z DEJ

     Marko Truchan, 4.A

      

     *1. miesto v ŠK Pytagoriády

     *reprezentácia školy vo futbale, McDonald Cup

     Filip Hric, 4.A

      

     *1. miesto v I. kategórii DOČ

     *reprezentácia školy vo futbale, McDonald Cup

     Richard Uličný, 4.A

      

      

     *úspešný riešiteľ ŠK kola súťaže i-Bobor

     Tamara Hricová, 9.A

      

     *za príkladný prístup k štúdiu a vzorné správanie

        

      

     Volieb sa zúčastnili žiaci 2. až 9. ročníka a za ŠOR 2018 vybrali ...

     VANESU JANOKOVÚ

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO
  • Cesta
  • Koleso finančnej gramotnosti
  • Tatry
  • ITAkadémia
  • School Kids Race
  • Korčuliarsky kurz