Základná škola, Školská 389, Sačurov
Fotoalbum ŠkVP Rozvrh Učitelia Občasník KVAPKA TEDx Lip dub AJ TAKTO SA DÁ Prihlásenie

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Krížová cesta
16. 4. 2014

Pokojné veľkonočné sviatky prajeme našim zamestnancom, žiakom, ich rodičom a všetkým priateľom školy.

Do galérie Krížová cesta boli pridané fotografie.

Krížová cesta
16. 4. 2014

Matematický klokan
9. 4. 2014

Žiaci, ktorí riešili matematickú súťaž Klokan, si môžu pozrieť svoje výsledky: http://matematickyklokan.sk/index.php?id=692

POP 2014/2015
8. 4. 2014

Ministerstvo školstva vydalo POP na nový školský rok: http://www.minedu.sk/data/att/6148.pdf

Ročníkový projekt CESTY
4. 4. 2014

Pre žiakov 5. ročníka realizujeme ročníkový projekt: Cesta k emocionálnej zrelosti. Cieľom projektu je uvedomiť si samého seba, naučiť sa prijímať slobodné a zodpovedné rozhodnutia, vyrovnávať sa s prekážkami a nástrahami. Žiaci sa podieľajú prostredníctvom cvičení a modelových situácií na rozvoji vlastnej osobnosti a svojej emocionálnej inteligencie. Tento projekt je zaradený do Školského vzdelávacie programu a je súčasťou prierezovej tematiky: Osobnostný a sociálny rozvoj. Žiaci piateho ročníka ho absolvujú pod vedením Mgr. Jakubekovej a Mgr. Hricovej.

Deň učiteľov
28. 3. 2014

William Arthur Ward tvrdí: "Obyčajný učiteľ učí, dobrý učiteľ vysvetľuje, vynikajúci učiteľ demonštruje, veľký učiteľ inšpiruje." Bruce Lee si myslí: "Dobrý učiteľ chráni žiakov aj pred svojím vlastným vplyvom." Jan Amos Komenský múdro odborne radí: "Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti." A ešte dodáva: "Naši učitelia sa nesmú podobať na stĺpy pri cestách, ktoré iba ukazujú, kadiaľ ísť, ale samé nejdú." Chalíl Džibrán konštatuje: "Keď je učiteľ naozaj múdry, nevyzve vás, aby ste vstúpili do domu jeho múdrosti, ale zavedie vás na prah vášho vlastného ducha." Nechcú toho od nás, učiteľov, všetci títo zaujímaví muži priveľa? ... tak zatiaľ aspoň prajeme pekný Deň učiteľov všetkým našim pedagogickým zamestnancom.

Mediálny deň 2014
18. 3. 2014

Surfovali sme internetom, aby sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí. Súťažili sme, lúštili, strihali, lepili, diskutovali. Stali sme sa spolutvorcami animovaného filmu. Pracovali sme s informáciami v novinách a zabávali sa na úlohách z mediálneho sveta. Spolu s hercami z divadla NEON sme sa ocitli v kráľovstve snov. Náš Mediálny deň 2014.wink 

Nový projekt
18. 3. 2014

Naša škola bola vybratá a zaradená do nového národného projektu Ministerstva školstva s názvom: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. V rámci neho budeme mať zriadenú novú interaktívnu učebňu s interaktívnou tabuľou a tabletmi. Vytvoríme niekoľko výučbových videí z geografie, fyziky a matematiky na témy: Máme radi Slovensko, Fyzikálny pokus a Žiaci učia žiakovi.

Testovanie 9
12. 3. 2014

Dnes písali žiaci deviateho ročníka na všetkých školách na Slovensku certifikačné testovanie z matematiky a slovenského jazyka Testovanie 9. Aj naši deviataci sa ho zúčastnili. Aké úlohy riešili? SJL - http://www.nucem.sk/documents/26/testovanie_9_2014/testy_t9_2014/T9-2014_Test_zo_slovenskeho_jazyka_a_literatury.pdf MAT - http://www.nucem.sk/documents/26/testovanie_9_2014/testy_t9_2014/T9-2014_Test_z_matematiky_v_slovenskom_jazyku.pdf

Chrípkové prázdniny
25. 2. 2014

Riaditeľstvo školy oznamuje, že od 26. februára 2014 sa ruší vyučovanie z dôvodu prekročenia vyhláškou stanoveného počtu žiakov chorých na chrípkové a respiračné ochorenia. Vyučovanie sa opäť začne až po jarných prázdninách, t. j. 10. marca 2014.

photo

Piatok 18. 4. 2014

Počet návštev: 1306944

Narodeniny a meniny:

Zajtra (Sobota 19.4.2014)

Erika Kočišová (IV.A)
Martin Lukáč (II.B)
Martin Mucha (VIII.B)
Adrián Zaremba (VIII.A)

Pozajtra (Nedeľa 20.4.2014)

Martin Guman (II.D)
Marcel Bano (0.A)
Marcel Goroľ (II.D)
Marcel Lukáč (I.A)
Marcel Maďuran (VII.D)

Popozajtra (Pondelok 21.4.2014)

Lukáš Tippan (VII.D)